Poziomy języka niemieckiego – jakie są?

Często zdarza się tak, że pracodawcy szukają pracownika, który będzie posługiwał się językiem niemieckim na jakimś konkretnym poziomie, np. C1. Dobrze dowiedzieć się, jakie są poziomy języka niemieckiego.

Jakie są podstawowe poziomy języka niemieckiego?

A1 – poziom początkujący, osoby posiadające znajomość języka na takim poziomie są w stanie przedstawić się, opisać swoje otoczenie oraz ludzi, których znają. Ponadto mogą brać czynny udział w rozmowie, jeżeli rozmówca mówi wolnym tempem i na ich prośby powtarza to, co powiedział. Oprócz tego osoby mówiące na tym poziomie są w stanie napisać krótkie pozdrowienia z wakacji bądź wypełnić nieskomplikowany formularz ze swoimi danymi.

A2 – jest to poziom niższy średnio zaawansowany. Osoby mówiące na tym poziomie są w stanie opisać swoje najbliższe otoczenie oraz pracę. Ponadto posługują się ciągiem wyrażeń oraz zdań. Dodatkowo mogą brać czynny udział w rozmowie na tematy dotyczące życia codziennego.

Poziom B1 i B2

B1 – ludzie na tym poziomie języka mogą porozumieć się w czasie podróży do kraju, w którym dominuje język niemiecki. Dodatkowo są wstanie włączyć się do rozmów na znane dla nich tematu oraz prowadzić swobodny dialog bez wcześniejszego przygotowania. Oprócz tego mogą pisać proste teksty na bliskie im tematu oraz opisywać swoje przeżycia i odczucia w prywatnych korespondencjach. B2 – Ludzie mówiący na poziomie B2 mogą rozmawiać z native speakerami w płynny i spontaniczny sposób. Oprócz tego mogą przedstawiać swoje zdanie oraz bronić swe poglądy. Osoby na tym poziomie językowym są w stanie formułować dłuższe wypowiedzi oraz podawać argumenty za oraz przeciw.

Poziom C1 i C2

C1 – na tym poziomie językowym osoby mogą porozumiewać się płynnie w sprawach zawodowych oraz precyzyjnie formułować swe myśli czy poglądy. Ponadto mogą tworzyć zrozumiałe teksty, w których bardzo szeroko przedstawiają ich punk widzenia. Ponadto ludzie na tym poziomie językowym mogą czytać ze zrozumieniem długie oraz złożone teksty literackie. C2 – osoby na tym poziomie mogą brać czynny udział w każdej możliwej dyskusji. Ponadto używają idiomów oraz mowy potocznej właściwej do konteksty. Są w stanie tworzyć także zrozumiałe teksty o złożonych zagadnieniach.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Szkoły języka niemieckiego STRUCTURA.