Obsługa prawna firm i spółek handlowych

Planowane fuzje lub przejęcia firm to procesy obarczone znacznym ryzykiem. Niezwykle istotne jest przy tym postępowanie zgodnie z literą prawa. Aby tak się stało zmiany przekształceniowe warto przeprowadzać we współpracy z doświadczonymi kancelariami prawnymi, które działają w sektorze przedsiębiorstw i spółek handlowych.

Na czym polega fuzja przedsiębiorstw?

Fuzja to operacja, której celem jest nabycie albo reorganizacja przedsiębiorstwa lub spółki. Może mieć ona formę zakupu udziałów, akcji lub nabyciu całego przedsiębiorstwa względnie jego części. Fuzji dokonuje się także wówczas, gdy następuje przejęcie kontroli nad firmą, na przykład poprzez zmiany w obsadzie zarządu albo ustanowienie własnego zarządu.

Istnieje kilka rodzajów fuzji. Podstawowe, najczęściej stosowane w praktyce to fuzje:

1. Pozioma (horyzontalna) polegająca na łączeniu firm produkujących podobne produkty tej samej branży; fuzja horyzontalna sprzyja koncentracji i wzrostowi siły rynkowej firmy;

2. Pionowa (wertykalna) – to fuzja firm działających na różnych etapach produkcji tego samego produktu; konsolidacja producentów, dostawców i odbiorców przynosi wymierne korzyści finansowe;

3. Konglomeratowa – połączenie przedsiębiorstw produkujących odmienne produkty, często działających w innych branżach.

Czy fuzja jest korzystna dla wszystkich stron?

W powszechnej świadomości fuzję postrzega się jako przejmowanie upadających, małych firm przez monopolistycznych gigantów. Takie przypadki zdarzały się nieraz w przeszłości i zapewne nie da się ich wyeliminować. Trzeba jednak pamiętać, że każda fuzja podlega kontroli z punktu widzenia ochrony konsumentów, więc wszelkie zapędy monopolistyczne trzeba mocno hamować.

Samo przejmowanie małych firm z reguły przynosi korzyści właśnie dla nich. Duża firma pochłaniająca drobnych bankrutów często w pierwszych miesiącach i latach po fuzji przeżywa trudności – biorąc pod opiekę przedsiębiorstwa z zakłóconą płynnością finansową sama zaczyna mieć z tym problem. Źle przeprowadzone fuzje mogą skończyć się bankructwem przedsiębiorstwa przejmującego inne firmy.

Aby dobrze poznać przejmowane aktywa, prawidłowo oszacować ryzyko, opracować harmonogram działań i wdrożyć go warto zatrudnić specjalistów zajmujących się fuzjami i przekształceniami przedsiębiorstw. Warta polecenia Kancelaria Prawna Derek/Flak z Katowic od lat specjalizuje się w obsłudze prawnej fuzji, przejęć, restrukturyzacji. Na stronie derekflak.pl można zapoznać się z obszernym katalogiem usług prawnych i tematyką doradztwa prawnego.

Czy warto przeprowadzać fuzje?

Celem fuzji jest przyspieszenie rozwoju firmy. Jednak zanim odniesiemy sukces upłynie sporo czasu. Sama operacja przekształcenia firm musi być zaplanowana, a przeprowadzenie fuzji na etapy trwa wiele miesięcy.

Właściciele firm sami nie poradziliby sobie, szczególnie za względu na zawiłe i niełatwe w interpretacji przepisy. Oferowana przez https://derekflak.pl/fuzje-i-przejecia-ma/ opieka prawna to gwarancja sukcesu przyszłej firmy.