Jakie dane można pominąć wystawiając fakturę uproszczoną?

afaktury (8).jpg

Faktura jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż oraz nabycie produktu lub usługi – jest to najbardziej popularny dokument księgujący sprzedaż. W tym artykule wyjaśnimy, co powinna zawierać faktura uproszczona oraz powiemy, jaki jest termin jej wystawienia.

Faktura uproszczona wzór – co powinien zawierać dokument?

Faktura uproszczona, która jest wystawiona w prawidłowy sposób musi zawierać kilka niezbędnych elementów. Są to przede wszystkim: data wystawienia faktury oraz data sprzedaży, numer faktury, dane sprzedawcy oraz nabywcy usługi bądź produktu (w tym numery NIP), nazwa towaru bądź usługi, kwota rabatów (jeśli wystąpiły) oraz kwota należności ogółem. Wszystkie wymienione elementy umożliwiają określenie kwoty podatku VAT dla poszczególnych stawek. Warto zwrócić uwagę na fakt, że trzeba pamiętać o różnicy między kwotą netto (bez podatku) i brutto (z podatkiem).

Jakie dane można pominąć wystawiając fakturę uproszczoną?

Wystawiając fakturę uproszczoną można pominąć kilka elementów. Mowa tutaj o szczegółowych danych nabywcy, potrzebne są tylko te podstawowe. Co więcej, faktura uproszczona nie musi zawierać kwoty podatku VAT od sumy wartości sprzedaży netto (z podziałem na kwoty dotyczące stawek podatku), miary i ilości dostarczanych towarów lub zakresu wykonywanych usług, ceny jednostkowej towaru lub usługi bez zawarcia kwoty podatku,stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku.

Jaki jest termin wystawienia faktury uproszczonej?

Ostatnią ważną kwestią odnośnie do faktury uproszczonej jest termin jej wystawienia. Sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku standardowej faktury VAT – trzeba ją wystawić do piętnastego dnia miesiąca (po miesiącu zakończenia dostawy bądź usługi, ale też nie wcześniej niż trzydzieści dni przed dokonaniem dostawy lub zrealizowaniem usługi). Korekty faktur uproszczonych również nie różnią się niczym od tych standardowych.