Opis znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa są obowiązkowym wyposażeniem systemów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w instytucjach publicznych, szkołach, miejscach pracy czy sklepach. Jak wyglądają? I o czym nas informują?

Rola znaków bezpieczeństwa

Z definicji znaki bezpieczeństwa są zestawem symboli dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach użyteczności publicznej i zakładach pracy. Ich odpowiednie rozmieszczenie, czytelność, a przede wszystkim widoczność z różnych punktów budynku pozwalają na dokładne opisanie przestrzeni w przypadku ewentualnych zagrożeń.Ich główną rolą jest ostrzeganie przed potencjalnymi zagrożeniami, informowanie o ważnych elementach bezpieczeństwa np. gaśnicach oraz zakazywanie, jeżeli jest to konieczne w danym pomieszczeniu.Wszystkie znaki są tak skonstruowane, aby móc je zrozumieć intuicyjnie, tylko w nielicznych przypadkach stosuje się znaki bezpieczeństwa wraz z opisem.

Rodzaje znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa dzieli się na cztery grupy: znaki informacyjne, zakazu, nakazu i ostrzegawcze. Każda z grup charakteryzuje się określonym kolorem i kształtem.

Znaki informacyjne pokazują położenie najważniejszych elementów związanych z bezpieczeństwem (np. wyjść ewakuacyjnych czy telefonów awaryjnych). Charakteryzują się zielonym tłem z białym piktogramem i obwódką.

Znaki zakazu przedstawiają zachowania niedozwolone w danym miejscu lub sytuacji. Charakteryzują się czerwonym tłem z białym piktogramem i obwódką.

Znaki nakazu przedstawiają zachowanie, które jest zalecane w danym miejscu lub sytuacji. Charakteryzują się okrągłym kształtem, niebieskim tłem i białym piktogramem.

Znaki ostrzegawcze ostrzegają przed zagrożeniem, które może potencjalnie wystąpić w danym miejscu. Charakteryzują się trójkątnym kształtem, żółtym tłem, czerwoną obwódką i czarnym piktogramem.

Szczególne znaki bezpieczeństwa

Znaki BHP są szczególnym rodzajem znaków bezpieczeństwa i higieny pracy. Muszą być stosowane obowiązkowo przez pracodawców na terenie zakładu pracy. Można je zobaczyć m.in. w sklepach, szkołach, biurach czy urzędach. Znaki bezpieczeństwa BHP muszą być stosowane zgodnie z normą PN-93/N-01256/03.