Jak wybrać najlepszą lokatę?

Od ponad 2,5 roku stopy procentowe utrzymują się systematycznie na niskim poziomie. Sytuacja nie jest oczywiście łatwa dla banków, a tym bardziej dla klientów, których celem jest jak najlepsze ulokowanie swoich oszczędności. Nie każdy jest jednak świadomy jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze najbardziej właściwej lokaty.

Lokata jest jednym z najbardziej bezpiecznych miejsc dla oszczędności, ponieważ po wpłaceniu określonej kwoty, bank jednocześnie zobowiązuje się do wypłaty określonej kwoty pieniężnej po okresie zawartym w umowie. Należy również wziąć pod uwagę, że w przypadku, gdyby dany bank był niewypłacalny, oszczędności do 100 tysięcy euro są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, co oznacza, że nawet w sytuacji bankructwa banku, klient otrzyma swoje pieniądze.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze lokaty?

Oprocentowanie

Jest to jeden z najważniejszych czynników, na który należy zwracać uwagę przy wyborze lokaty, ponieważ do on decyduje, ile odsetek otrzyma klient. Warto zatem przeanalizować jakie jest przeciętne oprocentowanie depozytów, a następnie wybrać ofertę, która da odsetki większe od tej stawki.

Okres

Jest to liczba dni, miesięcy albo lat, w trakcie których dany klient zobowiązuje, że nie będzie wypłacał pieniędzy z banku. Osoby, których celem jest zamrożenie pieniędzy na dłuższy czas powinny się zdecydować na kilkuletni okres, z kolei osobom, które wolą szybki zysk, rekomenduje się skorzystanie z kilkumiesięcznych lokat.

Maksymalna i minimalna kwota lokaty

Osoby, które mają określoną kwotę pieniężną do wpłacenia na lokatę, muszą znaleźć produktu, który ma w ofercie taką możliwość. Lokaty w nie wszystkich bankach można założyć od kwoty 500 złotych. Oczywiście najbardziej korzystne są lokaty z niską kwotą minimalną, ale jednocześnie wysoką kwotą maksymalną. Lokaty takie dają możliwość wpłaty takiej kwoty pieniężnej, jaką planuje klient. Bardzo często lokaty internetowe można założyć od 1 tysiąca do 200 tysięcy złotych.

Wymóg skorzystania z innych produktów banku

Przy podstawowych lokatach bardzo często banki stawiają wymóg, aby jednocześnie posiadać lub założyć rachunek ROR. Banki coraz częściej oferują również lokaty z funduszem, które z jednej strony mogą przynieść klientowi większy zysk, ale z drugiej strony obarczone są większym ryzykiem.

Warunki założenia

Jest to kolejny czynnik, który należy koniecznie wziąć pod uwagę przy wyborze lokaty. Trzeba mieć na uwadze fakt, czy dany bank adresuje wybraną ofertę tylko dla nowych klientów, czy wymaga wpłaty nowych środków.

Sposób złożenia wniosku

W obecnych czasach zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest wybranie lokaty, którą można założyć wygodnie, bez konieczności przyjścia do placówki banku, czyli przez internet.